Limfna drenaža

Limfna drenaža

Limfna drenaža je vrlo efikasna metoda kojom poboljšavamo mikrocirkulaciju, stimulišemo metabolizam i limfni sistem te ubrzavamo izlučivanje otpadnih materija.

Manuelna limfna drenaža deluje na vegetativni nervni sistem, a posebno na parasimpatikus što kod pacijenta izaziva relaksaciju a često i san.

Tokom MLD poboljšava se cirkulacija celog tela bez obzira na mesto gde se izvodi. Nakon MLD povećava se i diureza.

Ukoliko se tokom tretmana javi znojenje to je znak da je cirkulacija preopterećena, tretman se prekida i može se nastaviti tek drugog dana.